22 ژانويه 2008 - ٢ دلو


حامیان خبرنگار اهانت کننده به مقدسات دستگیر می شوند

معاون دادستان کل ولایت بلخ با بیان اینکه کامبخش به جرم خود اعتراف کرده است و باید مجازات شود خاطر نشان کرد:روزنامه نگارانی که از خبرنگار مذکور حمایت کنند، دستگیر خواهند شد.


معاون دادستان کل ولایت بلخ با بیان اینکه کامبخش به جرم خود اعتراف کرده است و باید مجازات شود خاطر نشان کرد:روزنامه نگارانی که از خبرنگار مذکور حمایت کنند، دستگیر خواهند شد.

براساس این گزارش ،حفیظ اله خالق یار معاون دادستان کل ولایت بلخ در نشست خود با خبرنگاران که هدف آن دفاع مقامات دولتی از دستگیری یک گزارشگر بیست و سه ساله به نام پرویز کامبخش بود اظهار داشت : من هر روزنامه نگاری را که از این پس در راستای حمایت از وی تلاش کند دستگیر خواهم کرد.

خالق یار در بخشی از صحبتهای خود در اشاره به خبرنگار دستگیر شده به اشتباه نام پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان را برد که باعث خنده روزنامه نگاران حاضر در جلسه شد.

گفته می شود وی مقاله ای را درباره زنان در اسلام از اینترنت تهیه و آن را منتشر ساخته بود.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز