11 فوريه 2008 - ٢٢ بهمن


جلوه جواهری از اعضای کمپین یک میلیون امضاء بار دیگر به دادگاه انقلاب احضار شد


جلوه جواهری از اعضای کمپین یک میلیون امضاء بار دیگر به دادگاه انقلاب احضار شد جلوه جواهری از اعضای کمپین یک میلیون امضاء مجدداً با ابلاغیه کتبی به دادیاری ویژه امنیت دادسرای انقلاب احضار شد.

وی پیش از این، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در تاریخ 10 آذرماه به دادسرا احضار و به دستور نماینده دادستان بازداشت شده بود.

جلوه جواهری به مدت 32 روز همراه با مریم حسین خواه در بند نسوان زندان اوین به سر برد، و سرانجام در تاریخ 12 دیماه با ضمانت نامه بانکی آزاد گردید.

وی دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی است، و از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء به شمار می آید.

به نقل از مدرسه فمینیستی
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز