4 مارس 2008 - ۱۴ اسفند


پلمب دفتر يک خبرگزاري


دفتر يک خبرگزاري وابسته به سازمان ميراث فرهنگي روز گذشته از سوي ماموراني که از آن ها به عنوان ‏‏"ضابطان قضائي" نامبرده مي شود، در تهران پلمب شد. ‏

صبح‎ ‎دوشنبه ماموران با حضور در محل دفتر خبرگزاري ميراث فرهنگي آريا در خيابان آزادي روبه روي ‏دانشگاه صنعتي شريف، علاوه بر پلمب دفترآن، کارکنان اين خبرگزاري را از ساختمان بيرون کرده و نسبت به ‏خروج وسائل موجود در اين خبرگزاري نيز اقدام کردند. ‏

سايت فرارو که اين خبر را اول بار منتشر کرد در اين خصوص گزارش داد که "تجمع کارکنان و خبرنگاران اين ‏خبرگزاري در کنار وسائل بيرون ريخته شده‎ ‎از محل اين خبرگزاري، توجه شهروندان را به خود جلب کرده بود". ‏ خبرگزاري‎ ‎ميراث فرهنگي آريا(‏CHTN‏)‏‎ ‎‏ دومين خبرگزاري ميراث فرهنگي در کشور است. اين خبرگزاري ‏پس از انتصاب اسفنديار رحيم مشايي از سوي محمود احمدي نژاد به رياست سازمان ميراث فرهنگي و ‏گردشگري از روي خبرگزاري "ميراث خبر" که اولين خبرگزاري ميراث فرهنگي کشور است و از سال ها قبل ‏فعاليت خود را آغاز کرده، تحت نظر روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي "همانند سازي" شد. ‏

با اين حال پس از به اجرا در آمدن قانون "منع دستگاه هاي دولتي نسبت به داشتن خبرگزاري" اين خبرگزاري نيز ‏از نظارت مستقيم روابط عمومي‎ ‎ميراث فرهنگي خارج شد، و مديريت آن به شرکت ميراث آريا يکي از شرکت ‏هاي اقماري وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و‏‎ ‎گردشگري انتقال يافت. ‏

در روزهاي اخير و در جريان جدال ميان روزنامه تهران امروز نزديک به محمد باقر قاليباف و خبرگزاري ‏ميراث فرهنگي آريا که به رغم عنوان تخصصي اش گرايش شديد خود به حمايت از دولت نهم و به ويژه اسفنديار ‏رحيم مشايي مي پرداخت، بخشي از ارتباطات پشت پرده و قرار گرفتن بودجه اي چند صد ميليوني براي راه ‏اندازي اين خبرگزاري در اختيار مديران شرکت ميراث آريا و ارتباطات فاميلي آن فاش شد. ‏

‎‎اتفاقات پي در پي براي خبرگزاري ها‎‎

از هنگام به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد دو خبرگزاري ايرنا، ايسنا تحت فشارهاي مديريتي و قضائي ‏دسخوش تغييرات مديريتي بوده اند و خبرگزاري ايلنا نيز توقيف شده است. ‏

احمدي نژاد در پاييز سال 84 ابتدا احمد خادم المله را که از دوستان قديمش بود به مديريت خبرگزاري جمهوري ‏اسلامي ايرنا منصوب کرد، اين انتصاب اما چندان دوامي نياورد و در اثر بروز اختلاف ميان ثفار هرندي وزير ‏ارشاد و خادم المله وي از سمت مديريت خبرگزاري جمهوري اسلامي استعفا داد. پس از آن جلال فياضي سردبير ‏سابق روزنامه قدس در 5 مهر 85 به مديريت خبرگزاري ايرنا منصوب شد تا اين خبرگزاري ملي را به ‏خبرگزاري دولت تبديل کند. ‏

خبرگزاري ايسنا نيز با وجود آن که از طريق وابستگي به جهاد دانشگاهي به دولت مربوط است اما از آغاز به ‏کار دولت نيز تحت فشار قرار گرفت و همين فشار ها موجب کناره گيري ابوالفضل فاتح مدير خبرگزاري ايسنا از ‏سال 78 تا 9 مهر 84 شد. ‏

پس از او محمدعلي نادعلي زاده مديريت اين خبرگزاري را بر عهده گرفت اما فشار دولت براي در اختيار گرفتن ‏کامل ايسنا سبب شد که نادعلي زاده نيز در اواخر اسفند 85 جاي خود را به حميد حسن زاده بدهد و سرانجام در ‏سوم آذر امسال و پس از تغييراتي در ترکيب هيات مديره جهاد دانشگاهي حميد حسن زاده نيز از مديريت ‏خبرگزاري ايسنا برکنار و جمال رحيميان به اين سمت منصوب شد. ‏

خبرگزاري کار ايران ايلنا اما در اين ميان سرنوشتي ديگر يافت و پس از چندين بار شکايت از سوي دولت بر ‏عليه اين خبرگزاري با حکم دادستاني تهران فعاليت آن متوقف شد، و مسعود حيدري مدير اين خبرگزاري طي ‏چندين جلسه محاکمه شد. ‏

مقام هاي قضائي تاکنون از ارائه توضيحي در مورد علت پلمب ناگهاني خبرگزاري ميراث فرهنگي آريا خودداري ‏کرده اند، و دلايل و جزئيات‎ ‎علت پلمب اين خبرگزاري منتشر نشده است. ‏

‏‏ياسمين منطقي

به نقل از روز آنلاين
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز