22 اكتبر 2008 - 


هشدار وزارت ارشاد در باره شبکه فارسی زبان

دراين اطلاعيه تصريح شده،‌در اين چارچوب ضمن درخواست هوشياری مردم عزيز ايران، از همه خبرنگاران رسانه‌های گروهی تقاضا دارد نسبت به تحرکات مشکوک و غيرقانونی شبکه تلويزيونی فوق و يا ساير شبکه‌های غيرمجاز، مراقبت‌های کافی را اعمال کرده و از اقدامات غيرمتعارف و خلاف رويه قانونی اجتناب ورزند.


معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد، برابر گزارش‌های موثق واصله، متأسفانه شبکه فارسی زبان BBC انگلستان با هدف تهيه مقدمات فعاليت خود، اقدام به برقراری ارتباطات مشکوک و غيرموجه کرده و با ناديده گرفتن قوانين، سعی در جذب افرادی معلوم الحال دارد.

گزارش روز سه شنبه ايرنا براساس اطلاعيه اين معاونت وزارت ارشاد: شبکه فارسی زبان BBC انگلستان اقدام به برقراری ارتباطات مشکوک و غيرموجه کرده و با ناديده گرفتن قوانين مربوطه، سعی در جذب برخی افراد معلوم الحال و برنامه‌سازی درباره موضوعات مشکوک دارد.

دراين اطلاعيه تصريح شده،‌انجام فعاليت‌های غيرقانونی و ايجاد ارتباط با برخی افراد دارای سابقه فعاليت ضدامنيتی، مصداق بارز اقدام عليه منافع ملی يک کشور بوده و ادامه اين رويه، بيانگر انگيزه‌های سوء طراحان شبکه مذکور است. به گزارش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌با توجه به تأمين مالی سازمان راديو و تلويزيون BBC توسط دولت انگلستان و سابقه منفی دولت آن کشور در نقض حاکميت دولت‌های مستقل و مداخلات استعماری آن، اين نگرانی نزد افکار عمومی قوت گرفته که تأسيس شبکه تلويزيونی فارسی زبان BBC‌، در ادامه حرکت مداخله‌جويانه و فرصت‌طلبانه دولت انگليس در امور داخلی و حاکميتی جمهوری اسلامی ايران و ايجاد نفاق و تشتت قومی و مذهبی ميان اقشار مختلف مردم شريف ايران و درتعارض با منافع ملی صورت گرفته است.

دراين اطلاعيه تصريح شده،‌در اين چارچوب ضمن درخواست هوشياری مردم عزيز ايران، از همه خبرنگاران رسانه‌های گروهی تقاضا دارد نسبت به تحرکات مشکوک و غيرقانونی شبکه تلويزيونی فوق و يا ساير شبکه‌های غيرمجاز، مراقبت‌های کافی را اعمال کرده و از اقدامات غيرمتعارف و خلاف رويه قانونی اجتناب ورزند.

به نقل از ایرنا
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز