15 ژانويه 2010 - 


فراخوان گزارشگران بدون مرز برای همیاری با روزنامه نگاران تبعیدی ایران

گزارشگران بدون مرز، هر روز درخواست تازه ای برای همیاری با روزنامه‌نگارانی که از وحشت زندان و شکنجه مجبور به ترک کشور خود شده‌اند، دریافت می‌کند.. این موج خروج از کشور از سال ١٣٥٧ بی سابقه است.

گزارشگران بدون مرز همگان را دعوت به همیاری و همبستگی با روزنامه نگاران و وب‌نگاران ایران می کند. بسیاری از شاهدان سرکوب و شکنجه امروز در انتظار انتقال به کشوری امن در شرایطی نابسامان بسر می برند.


از فردای ٢٢ خرداد و آغاز اعتراضات خیابانی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد ، دست‌کم ١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران بازداشت شده اند، ٢٣ تن از انها همچنان در زندان بسر می برند. در ایران هم اکنون ٣٢ حرفه‌کار رسانه‌ها زندانی هستند و بیش از ٥٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار از کشور خارج شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز، هر روز درخواست تازه ای برای همیاری با روزنامه‌نگارانی که از وحشت زندان و شکنجه مجبور به ترک کشور خود شده‌اند، دریافت می‌کند.. این موج خروج از کشور از سال ١٣٥٧ بی سابقه است.

گزارشگران بدون مرز همگان را دعوت به همیاری و همبستگی با روزنامه نگاران و وب‌نگاران ایران می کند. بسیاری از شاهدان سرکوب و شکنجه امروز در انتظار انتقال به کشوری امن در شرایطی نابسامان بسر می برند. روزنامه نگارن تبعیدی به شکل فوری نیاز به تهیه مسکن، فراهم آوردن مخارج سفر و احتیاجات روزمره هستند.

گزارشگران بدون مرز همجون همه گزارشات مالی خود دریافت ها و مخارج را به شکل شفاف گزارش خواهد کرد.

بر روی اینترنت

صفحه انگلیسی

Secure on-line donation

Make a donation

اطلاعات برای همیاری در امریکا

گزارشگران بدون مرز سازمانی غیر انتفاعی (501c3 ) است و کمک مالی یه آن می تواند مشمول تخفیف مالیاتی شود

Wire information :

Reporters Without Borders’ Business Account

Account no.: 001923534979

Swift / Routine # : 054001204

Bank of America

DC1-806-01-01

2631 Connecticut Avenue

Washington DC, 20008

صفحه فرانسه

Faire un don sécurisé

Faire un don

و یا با ارسال چک با قید برای ایران

Reporters sans frontières

Credit Coopératif - BFCC Paris AG Courcelles

IBAN: FR76 4255 9000 0121 0273 6020 488

BIC: CCOPFRPP
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز