3 آوريل 2010 - ١٣ حوت


گزارشگر ژاپنی در جنوب افغانستان ناپدید شد

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند " با توجه به عدم تائید ناپدید شدن این گزارشگر از منابعی مستقل در نظر گرفتن همه ملاحظات در این باره لازم است. به ویژه نباید مذاکرات احتمالی محلی را مختل کرد. ما همه ی گروه های درگیر منازعه را فرا می خوانیم در مناطق تحت کنترل خود از اختطاف خبرنگاران خودداری کنند. نا امنی رو به افزایش در این مناطق مانعی برای پوشش خبری منازعات شده است. "


دولت ژاپن بی خبری از کزوکه تسونئوکا گزارشگر مستقل را در جنوب افغانستان از تاریخ ٣١ مارس (١١ حمل) تائید کرد. وی در منطقه ای تحت کنترل طالبان ناپدید شده است اما تاکنون اختطاف وی تائید نشده است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند " با توجه به عدم تائید ناپدید شدن این گزارشگر از منابعی مستقل در نظر گرفتن همه ملاحظات در این باره لازم است. به ویژه نباید مذاکرات احتمالی محلی را مختل کرد. ما همه ی گروه های درگیر منازعه را فرا می خوانیم در مناطق تحت کنترل خود از اختطاف خبرنگاران خودداری کنند. نا امنی رو به افزایش در این مناطق مانعی برای پوشش خبری منازعات شده است. "

کزوکه تسونئوکا روزنامه نگاری پر تجربه است که تا کنون منازعات متعددی را در چچن و یا عراق را پوشش خبری داده است. این روزنامه نگار ٤٠ ساله بر روی حساب توئیتر خود اعلام کرده بود که وارد منطقه ای تحت کنترل طالبان شده است.

دو گزارشگر فرانسوی و سه همراه افغانی آنها از تاریخ ٨ جدی در ولایت کاپیسا اختطاف شده اند.

از سه سال پیش اختطاف خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. در دسامبر ٢٠٠٩ گزارشگر روزنامه گاردین اختطاف و سپس آزاد شد. به هنگام آزاد سازی این روزنامه نگار همکار افغانی وی سلطان منادی به قتل رسید.

در کل ٩ خبرنگار در سال جاری میلادی در افغانستان از سوی طالبان و یا گروه های مافیایی ربوده شدند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز