23 ژوئن 2010 - اول تیرماه


عمادالدین باقی آزاد شد اما ایران همچنان بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران است

بدون شک آزادی هر چند موقت عمادالدین باقی پس شش ماه انفرادی و بازجویی مداوام و شرایط جسمی دشوار، خبری خوشحال کننده است. اما ایران همچنان با ٣٦ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران است


گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را آزادی موقت عمادالدین باقی چهره نامدار روزنامه‌نگاری و دفاع از حقوق زندانیان اعلام می کند. جلسه دادگاه این روزنامه‌نگار در تاریخ ١٣ تیرماه برگزاری می شود. گزارشگران بدون مرز یادآور می شود که ده روز پس از بازداشت عبدالرضا تاجیک در تاریخ ٢٢ خرداد، خانواده وی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل بازداشت وی ندارد.

"بدون شک آزادی هر چند موقت عمادالدین باقی پس شش ماه انفرادی و بازجویی مداوام و شرایط جسمی دشوار، خبری خوشحال کننده است. اما ایران همچنان با ٣٦ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران است."

عمادالدین باقی در پاسخ به ابراز خرسندی گزارشگران بدون مرز از آزادی‌اش گفت " از سال ١٣٨٢ و آزادی از زندان من احساس می‌کنم همچنان در " مرخصی" بسر می‌برم. خوشحالم که امروز از زندان آزاد شده‌ام ولی به دیگر زندانیان و روزنامه‌نگاران زندانی فکر می‌کنم. بدون شک تلاش‌های شما و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر برای زندانیان موثر است."

عمادالدین باقی ٤٧ ساله، بینان گذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در تاریخ ٧ دی ماه از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. وی از سال ١٣٧٩ چندین بار بازداشت و بیش از هشتاد بار به دادگاه ها و دفاتر نیروهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. عمادالدین باقی در زندان چندین بار قربانی نارسایی قلبی شده بود.

از ٢٢ خرداد و تاریخ دستگری عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر خانواده وی از محل و وضعیت بازداشت وی بی‌اطلاع هستند. این روزنامه‌نگار در کمتر از یک سال برای سومین بار بازداشت شده است. عبدالرضا تاجیک همکار بسیاری از روزنامه های توقیف شده از جمله روزنامه‌های فتح، بنیان، بهار و شرق بود. نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و یکی دیگر از همکاران شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح ٢٠٠٣، در شامگاه ٢٠ خرداد در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

٢٠ خرداد ماه ١٣٨٩ شیرین عبادی آغاز کارزار مشترک فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گزارش‌گران بدون مرز را در پاریس رسما اعلام کرد.

اطلاعیه کارزار مشترک فدارسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز برای آزادی زندانیان عقیدتی در ایران را ببینید.

اطلاعیه بیلان یک سال پس از اعتراضات مردمی در ایران گزارشگران بدون مرز را ببیند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز