11 نوامبر 2010 - ۲۰ عقرب


به بازداشت غیر قانونی حجت‌الله مجددی پایان دهید

گزارش‌گران بدون مرز اعلام می کند که در دستگیری حجت‌الله مجددی داماد دیگر والی سابق کایپیسا و یکی از مسئولان محلی ریاست امنیت ملی به نام خواجه ظفر نقش داشته است.


گزارش‌گران بدون مرز نگرانی خود را از ادامه بازداشت غیر قانونی حجت‌الله مجددی اعلام می کند. ما مقامات افغانستان و ریاست امنیت ملی را فرا می خوانیم که در استانه عید بزرگ مسلمانان با اقدامی بشر دوستانه این روزنامه نگار را آزاد کند. درخواست آزادی موقت وی از سوی ریاست امنیت ملی با استناد به اختیارات قانون مبارزه با تروریسم رد شده است. با آنکه هیج مدرکی تاکنون در این باره ارائه نشده است.

ما ادامه بازداشت غیرقانونی حجت‌الله مجددی را که از سوی بسیاری از محافل رسمی تقبیه شده است محکوم می کنیم. وزارت عدلیه اخیرا طی نامه ای به سارنوالی خواهان تسریع رسیدگی به این پرونده شده است. اما به دلیل عدم تحقیقات جدی از سوی ریاست امنیت ملی این پرونده معطل مانده است.

علیرغم آنکه غلام غوث ابوبکر والی سابق اظهارات گزارش‌گران بدون مرز را در باره دخالت در دستگیری حجت الله مجددی تکذیب کرده است اما ما همچنان تاکید می کنیم که وی و اطرافیانش در این ماجرا نقش داشته اند.

گزارش‌گران بدون مرز اعلام می کند که در دستگیری حجت‌الله مجددی داماد دیگر والی سابق کایپیسا و یکی از مسئولان محلی ریاست امنیت ملی به نام خواجه ظفر نقش داشته است.

برای اطلاعات بیشتر

بازداشت حجت‌الله مجددی پرونده‌سازی ریاست امنیت ملی و سیاستمداران محلی است

تهدید حجت الله مجددی از سوی امنیت ملی
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز