23 دسامبر 2010 - ٢ دی


عبدالرضا تاجیک، برنده جایزه ٢٠١٠ آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز آزاد شد

گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی این چهره خوش‌نام مبارزه برای آزادی بیان در ایران، اعلام می کند. اما آزادی عبدالرضا تاجیک متاسفانه تغییری در وضعیت تاسف‌بار آزادی‌های بنیادین در این کشور به وجود نمی‌آورد. گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر خوشات خود مبنی بر آزادی ٤٦ روزنامه نگار و وب‌نگار زندانی در ایران است.


عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و برنده جایزه ٢٠١٠ آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در شامگاه دوم دی ماه ١٣٨٩ پس از سپردن ٥٠٠ میلیون تومان وثیقه به شکل موقت آزاد شد.

گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی این چهره خوش‌نام مبارزه برای آزادی بیان در ایران، اعلام می کند. اما آزادی عبدالرضا تاجیک متاسفانه تغییری در وضعیت تاسف‌بار آزادی‌های بنیادین در این کشور به وجود نمی‌آورد. گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر خوشات خود مبنی بر آزادی ٤٦ روزنامه نگار و وب‌نگار زندانی در ایران است.

عبدالرضا تاجیک در تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ برای سومین بار در مدت یک سال از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی با بسیاری از روزنامه های توقیف شده از جمله فتح، خرداد، بنیان، بهار،همبستگی، و شرق همکاری داشت و دبیر سرویس سیاسی بسیاری از این روزنامه‌ها بود که مسئولیتی بسیار حساس و خطرناک برای روزنامه‌نگاری در ایران است. در تاریخ ٩ دسامبر٢٠١٠ نوزدهمین جایزه آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز و موسسه فرهنگی فانک برای فعالیت حرفه‌ای و تعهد به آزادی مطبوعات به این روزنامه‌نگار اهدا شد. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر جایزه عبدالرضا تاجیک را به نیابت از وی دریافت کرد.

چهارشنبه ٢٩ آذر ماه پس از ارسال پیامی از سوی کمیسر عالی حقوق بشر، ناوی پيلای که در آن به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید شده است، تحصن فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان در برابر در ورودی سازمان ملل در شهر ژنو به پایان رسید. این تجمع اعتراضی به ابتکار شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، به همراه شش زن مدافع حقوق بشر، از جمله پروین اردلان برنده جایزه نت شهروند گزارش‌گران بدون مرز در سال ٢٠٠٩، از روز دوشنبه ٢٧ آذر ماه ١٣٨٩، در حمایت از آزادی نسرین ستوده و زندانیان عقثدتی در ایران آغازبودند.گزارشگران بدون مرز از این حرکت اعتراضی حمایت کرده بود.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز