29 دسامبر 2010 - 


در نخستین سالگرد ربایش دو روزنامه نگار فرانسوی نمایش تصویر چهره های آنها بر طاق پیروزی پاریس

در ساعت شش و سی دقیقه امروز ٢٩ دسامبر، چهره دو روزنامه نگار استفان تاپونیه و هروه دکی‌ئر در نخستین سالگرد اسارتشان بر روی طاق پیروزی و در زیر شعار "گروگان ها را آزادی کنید" به نمایش درآمد.


در ساعت شش و سی دقیقه امروز ٢٩ دسامبر، چهره دو روزنامه نگار استفان تاپونیه و هروه دکی‌ئر در نخستین سالگرد اسارتشان بر روی طاق پیروزی و در زیر شعار "گروگان ها را آزادی کنید" به نمایش درآمد.

گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند: " یک سال است که این دو خبرنگار حرفه‌ای و سه همراه افغانی‌شان از سوی یک گروه مسلح ربوده شده‌اند. آنها وظیفه‌ی اطلاع رسانی خود را انجام می‌دادند. امروز در برابر این گروگان گیری نگرانی با خشم همراه شده است. ما می‌خواهیم به مقامات فرانسوی یادآور شویم که قول آزادی آنها در آینده نزدیک کافی نیست. نیکلا سرکوزی باید مسئله گروگان‌ها را به یک اولویت ملی تبدیل کند."

در سالروز اسارت‌شان در تاریخ ٨ جدی ١٣٨٨ (٢٩ دسامبر ٢٠١٠) با حمایت مطبوعات فرانسه کارزاری برای آزادی دو روزنامه نگار فرانسوی در نشریات مختلف سراسری و محلی منتشر شده است.

همزمان به دعوت گزارش‌گران بدون مرز و کمیته حمایت از خبرنگاران اختطاف شده گردهم‌آیی در برابر میدان شهرداری پاریس با حضور خانواده و نزدیکان آنها برگزار خواهد شد.

اهمیت دارد که در سیصد و شصت و پنجمین روز اسارت آنها حرفه‌کاران رسانه‌ها برای دفاع از انها و خواست فوری آزادی‌شان بسیج شوند.


كارنامه

نمایش تصویر چهره های استفان تاپونیه و هروه دکی‌ئر بر طاق پیروزی نمایش تصویر چهره های استفان تاپونیه و هروه دکی‌ئر بر طاق پیروزی نمایش تصویر چهره های استفان تاپونیه و هروه دکی‌ئر بر طاق پیروزی نمایش تصویر چهره های استفان تاپونیه و هروه دکی‌ئر بر طاق پیروزی نمایش تصویر چهره های استفان تاپونیه و هروه دکی‌ئر بر طاق پیروزی نمایش تصویر چهره های استفان تاپونیه و هروه دکی‌ئر بر طاق پیروزی


fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز