20 مارس 2011 - اول فرودین – حمل


سال نو مبارک

گزارش‌گران بدون مرز فرا رسیدن نوروز ١٣٩٠ را با امید به سالی پر از سلامت و سعادت و موفقیت به همه‌ی همکاران و همیاران و مدافعان آزادی بیان در سراسر جهان تبریک می‌گوید.


گزارش‌گران بدون مرز

فرا رسیدن نوروز ١٣٩٠ را با امید به سالی پر از سلامت و سعادت و موفقیت به همه‌ی همکاران و همیاران و مدافعان آزادی بیان در سراسر جهان تبریک می‌گوید.

در طلیعه آغاز سال نو از یاد همکاران در بند نمی‌کاهیم و خود را در کنار خانواده‌های آنان می‌دانیم.

سالی پر از آزادی برای بیان و قلم و اندیشه برای همگان آرزومندیم

نوروز ١٣٩٠
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز