2 ژانويه 2012 - ١١ دی ماه


سال نو میلادی مبارک

گزارش‌گران بدون مرز سال نو میلادی 2012 را به همه‌ی همکاران و همیاران با آرزوی سالی پر از موفقیت و آزادی، سلامت و سعادت تبریک می گوید


گزارش‌گران بدون مرز سال نو میلادی 2012 را به همه‌ی همکاران و همیاران با آرزوی سالی پر از موفقیت و آزادی، سلامت و سعادت تبریک می گوید

برآنیم که از دست برآید، و این سال نیز آزادی بیان را، که گوهر زندگی زاست چون مردم چشم پاس داریم

گزارش‌گران بدون مرز

اگر می خواهید برای دوستان و خانواده کارت تبریک بفرستید از کارت‌های الکترونکی گزارش‌گران بدون مرز استفاده کنید

کارت‌ها را ببنید
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز