5 نوامبر 2012 -  ١٥ ابان


خطر جان هشت زندانی زن در اعتصاب غذا را تهدید می‌کند

مقامات مسئول ایرانی و به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامت و امنیت تمام زندانیان هستند. در صورت بروز حادثه‌ای برای این زندانیان ما آنها را مسئول سلامت و جان این زندانیان می‌شناسیم. امروز این زندانیان نه تنها مجبور به تحمل به حبس‌های سنگین هستند، که باید متحمل نقض فاحش همه‌ی حقوق ملی و بین‌المللی، و رفتار غیر انسانی و تحقیر امیز هم باشند. جامعه جهانی نباید در برابر تعدی‌ بی‌شمار جمهوری اسلامی در زندان‌های این کشور سکوت کند


پاریس ١٥ ابان ١٣٩١- گزارش‌گران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت هشت زندانی عقیدتی، از این میان سه روزنامه‌نگار و وب‌نگار : ژیلا بنی یعقوب، مهسا امرآبادی و شیوا نظر آهاری اعلام می‌کند. این زندانیان از روز ١٠ ابان ١٣٩١ در اعتراض به وضعیت بازداشت و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز ماموران زندان اوین، اعتصاب غذا کرده‌اند.

به نظر می رسد، این زندانیان هدف انتقام جویی مقامات مسئول و ماموران زندان قرار گرفته‌اند. ساعاتی پس از انتشار بیانیه‌ی مشترک از سوی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و شش سازمان مدافع حقوق بشر در باره وضعیت بند زنان زندان اوین، نگهبانان این زندان، به بند زنان زندان یورش بردند. این ماموران در طی بازرسی چند ساعته وسایل و لباس‌های زندانیان و پس انکه هیچ مورد "ممنوعه ای" را کشف نکردند، به شکل تحقیر امیز و با توهین به تفتیش بدنی زندانیان پرداختند.

در اعتراض به این رفتار توهین‌ آمیز هشت زندانی، روزنامه‌نگار، وب‌نگار و زندانیان عقیدتی : ژیلا بنی یعقوب، مهسا امرآبادی و شیوا نظر آهاری، نازنین دیهمی، بهاره هدایت، نسیم سلطان بیگی،حکیمه شکری،و ژیلا کرم زاده مکوندی، دست به اعتصاب غذا زدند.

در همین روز نسرین ستوده، وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران، و برنده جایزه آزادی اندیشه‌ی ساخاروف پارلمان اروپا در سال ٢٠١٢، در چهاردهمین روز اعتصاب غذابه بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین انتقال یافت و به مدت سه هفته از دیدار با خانواده محروم شد.

"مقامات مسئول ایرانی و به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامت و امنیت تمام زندانیان هستند. در صورت بروز حادثه‌ای برای این زندانیان ما آنها را مسئول سلامت و جان این زندانیان می‌شناسیم. امروز این زندانیان نه تنها مجبور به تحمل به حبس‌های سنگین هستند، که باید متحمل نقض فاحش همه‌ی حقوق ملی و بین‌المللی، و رفتار غیر انسانی و تحقیر امیز هم باشند. جامعه جهانی نباید در برابر تعدی‌ بی‌شمار جمهوری اسلامی در زندان‌های این کشور سکوت کند.

" گزارش‌گران بدون مرز حمایت کامل خود را از مبارزه این زندانیان راه آزادی اطلاع‌رسانی و آزادی بیان اعلام می‌کند، اما از آنها می‌خواهد به نام حق زندگی و برای حفظ سلامت خود به اعتصاب غذا پایان دهند."
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز