11 ژانويه 2015 - 


گزارش‌گران بدون مرز انزجار خود را از حضور مقامات کشورهای سرکوبگر آزادی اطلاع رسانی در تظاهرات همبستگی با قربانیان حمله‌های تروریستی اعلام می‌کند.

ما باید با "چارلی" همبستگی خود را اعلام کنیم اما دیگر "چارلی‌های جهان" را که سرکوب می‌شوند فراموش نکنیم


به چه عنوان نمایندگان رژیم‌های دشمن آزادی مطبوعات برای تظاهرات همبستگی با یک روزنامه ‌ای که همواره از آزادی بیان دفاع کرده است، به پاریس می‌آیند؟ گزارش‌گران بدون مرز انزجار خود را از حضور مقامات کشورهای سرکوبگر آزادی اطلاع رسانی اعلام می کند. در این کشورها روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران به شکل نظام‌مند سرکوب می‌شوند، کشورهایی چون مصر، روسیه، ترکیه، الجزایر و یا امارات متحده عربی و عربستان! این کشورها در آخرین رده‌بندی گزارش‌گران بدون مرز در رده‌های بالایی جدول قرار ندارند.

کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد: «ما باید با "چارلی" همبستگی خود را اعلام کنیم اما دیگر "چارلی‌های جهان" را که سرکوب می‌شوند فراموش نکنیم. حضور مقامات کشورهایی که در کشورهای خود روزنامه‌نگاران را به سکوت وادار می‌کنند و امروز با سو استفاده از احساسات برانگیخته مردم می‌خواهند چهره‌ای بهتر از خود نشان دهند غیر قابل تحمل است. آن‌ها در بازگشت از این تظاهرات رسمی به سیاست سرکوب خود ادامه می‌دهند. ما نباید بگذاریم که دشمنان آزادی اطلاع رسانی، با حضورشان در این تظاهرات به کشته‌شدگان چارلی هبدو توهین کنند.

مقامات فرانسوی اعلام کرده‌اند که نخست وزیر ترکیه، وزرای امور خارجه مصر و روسیه، الجزایر، امارات متحده عربی و گابون و …. در تظاهرات همبستگی با کشته شدگان حمله‌های تروریستی پاریس شرکت می کنند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز