29 نوامبر 2017 - 


پس از خبر: نگرانی از کاهش حضور خبرنگاران زن در ولایت ها

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز