5 آوريل 2003 - 


پيام تسليت گزارشگران بدون مرز به خانواده ی کاوه گلستان

نام و ياد کاوه گلستان چون نمونه ای از خبرنگاری حرفه ای و مستقل در خاطره ی ما زنده خواهد ماند.


سرکار خانم هنگامه گلستان

مراتب تاثر و تسليت گزارشگران بدون مرز، سازمان مستقل دفاع از آزادی مطبوعات، را به مناسبت درگذشت همسرتان کاوه گلستان عکاس و خبرنگار برجسته ايراني پذيرا باشيد.

ما سالهاست که با آثار ارزشمند او به مثابه تصويرگر بي بديل تاريخ 25 ساله اخير ايران آشناييم. از مرگ اش عميقا متاثر و متاسفيم که او يکي از همراهان ما در امر دفاع از آزادی بيان بود. زندگي و نبرد دشوارش را در کشوری چون ايران ارج مي نهيم که او " به چرا مرگ " خود آگاه بود.

نام و ياد کاوه گلستان چون نمونه ای از خبرنگاری حرفه ای و مستقل در خاطره ی ما زنده خواهد ماند.

گزارشگران بدون مرز خود را در سوگ شما شريک ميداند و در گذر از اين تلخ لحظه ها با شما همراهيم.

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز

١٤ فروردين ١٣٨٢
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز