4 اوت 2003 - ١٠مرداد١٣٨٢


بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه

در حالي که هنوز چگونگي مرگ روزنامه نگار ايراني تبار کانادايي زهرا کاظمي روشن نشده است. گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از سرنوشت بيست و يک روزنامه نگار ايراني که در شرايط نامناسبي در زندان بسر مي برند اعلام مي دارد.

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که " در چهل روز گذشته چهارده روزنامه نگار دستگير شده اند، خانواده و وکلای بسياری از اين روزنامه نگاران از آنها بي خبرند. آنهايي که از زندان آزاد شده اند، شاهد شرايط نامناسب بازداشت و فشار های روحي وبد رفتاری در بازداشتگاه ها بوده اند. ما نمي توانيم نگران نباشيم وقتي که بسياری از اين روزنامه نگاران در اختيار دادستان تهران سعيد مرتضوی و سپاه پاسداران قرار دارند و در همان مکاني زنداني هستند که زهرا کاظمي بازجويي و به قتل رسيده است. "

گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود که با بيست و يک روزنامه نگار زنداني، ايران " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" در خاورميانه است


در حالي که هنوز چگونگي مرگ روزنامه نگار ايراني تبار کانادايي زهرا کاظمي روشن نشده است. گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از سرنوشت بيست و يک روزنامه نگار ايراني که در شرايط نامناسبي در زندان بسر مي برند اعلام مي دارد.

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که " در چهل روز گذشته چهارده روزنامه نگار دستگير شده اند، خانواده و وکلای بسياری از اين روزنامه نگاران از آنها بي خبرند. آنهايي که از زندان آزاد شده اند، شاهد شرايط نامناسب بازداشت و فشار های روحي وبد رفتاری در بازداشتگاه ها بوده اند. ما نمي توانيم نگران نباشيم وقتي که بسياری از اين روزنامه نگاران در اختيار دادستان تهران سعيد مرتضوی و سپاه پاسداران قرار دارند و در همان مکاني زنداني هستند که زهرا کاظمي بازجويي و به قتل رسيده است. "

٢٩ تير ماه ابولقاسم گلباف مدير مسئول ماهنامه گزارش به اتهام " تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان و تبيين نظريهي براندازي با انتشار متون و عكسهاي مختلف" بازداشت گرديد. در ٤ مرداد آرش نورچيان کاريکاتوريست، محمدامين گلباف، طراح روي جلد شماره ١٤٧، و نادر کريمي روز نامه نگار اين نشريه نيز بازداشت شدند. اين سه روزنامه نگار قرار بود در پي تامين وثيقه در روزهای ٦و٧ مرداد از زندان آزاد شوند.

يكشنبه ١٥ تير ماه ايرج جمشيدي، سردبير و همسرش ساقي باقري نيا مديرمسئول روزنامهي آسيا به اتهام "تبليغ عليه نظام" برای انتشار عکس و مطلبي در باره ی مريم رجوی دستگير شدند. دوشنبه ١٦ تير ساقي باقري نيا با سپردن وثيقه آزاد اما ايرج جمشيدی در فردای دستگيری بنا بر اطلاعات بدست آمده از زندان اوين به محل نا معلومي برده شده است. همزمان دفتر کار و منزل ايشان تفتيش و دست نوشته ها و اسناد و ديسک کامپيوتر توسط ماموران شخصي پوش ضبط شده است. بنا به توصيه سعيد مرتضوی دادستان تهران روزنامه آسيا نيز منتشر نمي شود.

اسماعيل جمشيدي مدير مسئول ماهنامه ی توقيف شده ی گردون در دوشنبه ١٦ تير در منزلش دستگير واز آن تاريخ خانواده اش از وی بي خبرند.

حسين باستاني، وحيد پوراستاد و سعيد رضوی فقيه اعضای شورای سردبيری روزنامه ی ياس نو و شهرام محمدی نيا مدير مسئول هفته نامه ی وقت در روزهای ١٩و٢٠ تير ماه دستگير شده اند. سعيد رضوی فقيه در منزل خود بازداشت شد. اما حسين باستاني و وحيد پوراستاد، توسط دادستان عمومي و انقلاب تهران سعيد مرتضوی احضار و پس از بازجويي روانه ی زندان گرديده اند.. روزنامه ی ياس نو در شماره ی ١٩ تير ماه خود مقاله ای را از حسين باستاني منتشر نمود که در آن از خوانندگان روزنامه برای تمکين روزنامه نگاران ياس نو به دستور رسمي مقامات اطلاعاتي مبني بر سانسور در باره ی رويدادهای اعتراضي و بزرگداشت روز هيجده تير معذرت خواسته بود. علت بازداشت شهرام محمدی نيا مدير مسئول هفته نامه ی وقت عدم پرداخت وثيقه ی صد ميليون ريالي بود، وی برای منتشر نمودن مطلب و عکسي "موهن" به دادگاه احضار شد بود. آرش صالحي روزنامه نگار نيز در چهارشنبه شب ١٩ تير در خيابان دستگير شده است. حسين باستاني، وحيد پوراستاد و شهرام محمدی نيا در فاصله ی 26 تا 29 تير ماه آزاد شدند. اما سعيد رضوی فقيه و آرش صالحي همچنان در بازداشت بسر مي برند.

انصافعلي هدايت روزنامه نگار مستقل و خبرنگار سابق روزنامه ی توقيق شده ی سلام پس از بيست و هفت روز بازداشت در سلول انفرادی، شنبه ٢١ تيرماه با سپردن پانصد ميليون ريال وثيقه از از زندان آزاد شد. اين روزنامه نگار با ارسال شکايت نامه ای به سيد محمد خاتمي اعلام نموده است که در مدت بازداشتش شديدا توسط مقامات عاليرتبه نيروی انتظامي مورد ضرب وشتم قرار گرفته است وی همچنين در اين نامه با اشاره به کشته شدن روزنامه نگار ايراني تبار کانادايي زهرا کاظمي، زنده ماندن اش را خوش شانسي خود تلقي کرده است.

وکلا و خانواده های تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان، رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001، هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا، از روز شنبه ۲٤ خرداد و بهروز طيراني روزنامه نگار مستقل از روز ۲٦ خرداد، که توسط "قرار گاه ثارااله" سپاه پاسداران دستگيرشده اند؛ از آنها بي خبرند. از ديگر روزنامه نگاران دستگيرشده ، محسن سازگارا مدير روزنامه ی تعطيل شده ی جامعه، امين بزرگيان سردبير و محمدرضا بوذری روزنامه نگار، روزنامه توقيف شده ی گلستان ايران،علي اکرمي روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده ی ندای اصلاحات، تا کنون هيج خبری به خانواده و يا وکلای آنها داده نشده است.

در روزهای اخير نامه های از عباس عبدی ، عليرضا جباری و سيامک پورزند منتشر شده است که در اين نامه ها، اين روزنامه نگاران از شرايط نامناسب بازداشت و قشار های روحي و جسمي در مدت بازداشت خود شکايت کرده اند. عباس عبدی از تاريخ ١٣ آبان در سلول اتفرادی بسر مي برد و عليرضا جباری در پي انتشار نامه اش ممنوع ملاقات شده است، محل بازداشت سيامک پورزند نامعلوم است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز