19 ژانويه 2004 - 


گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری انصافعلی هدايت روزنامه نگار مستقل است

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که " ما خواهان آزادی بدون قيد و شرط انصافعلی هدايت که بدون هيچ دليل قانوني دستگير شده است، هستيم و يادآور مي شويم که ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني ديگر، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است. ما از مقامات جمهوری اسلامي خواهان آزادی همه ی اين روزنامه نگاران هستيم"

گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود : که ايران " بزرگترين زندان روزنامه نگاران" در خاورميانه است، يازده روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر ميبرند.


گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری انصافعلی هدايت روزنامه نگار مستقل است

انصافعلی هدايت روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب، جمعه ٢۶ دی ١٣٨٢ به دستور شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامي تبريز بازداشت شد.

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که " ما خواهان آزادی بدون قيد و شرط انصافعلی هدايت که بدون هيچ دليل قانوني دستگير شده است، هستيم و يادآور مي شويم که ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني ديگر، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است. ما از مقامات جمهوری اسلامي خواهان آزادی همه ی اين روزنامه نگاران هستيم"

انصافعلی هدايت بعنوان خبرنگار مستقل برای تهيه گزارش از اجلاس اتحاد جمهوری خواهان که از روز ۱۸ تا ۲۰ دي ماه ( ۸ تا ۱۰ ژانويه) در برلين برگزار شد به آلمان رفته بود. جمعه ٢۶ دی ١٣٨٢ چند ساعت پس از بازگشت اش به ايران، توسط ماموران اطلاعاتي در خانه ی خود، و پس از تفتيش منزل اش و به همراه بردن نوشته ها شخصي، ديسک کامپيوتر و... دستگير شد.

اين روزنامه نگار پيش از اين نيز در روز دوشنبه ٢٦ خرداد ماه، به هنگام تهيه گزارش از تظاهرات دانشجويان دانشگاه تبريز، دستگير شده بود که پس از بيست و هفت روز بازداشت در سلول انفرادی، شنبه ٢١ تيرماه با سپردن پانصد ميليون ريال وثيقه از زندان آزاد شد. وی پس از آزادی از زندان طي نامه ای سرگشاده به محمد خاتمي رييس جمهور ايران از بدرفتاری و شکنجه توسط ماموران در مدت بازداشتش شکايت کرده بود.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز