17 ژانويه 2008 - ٢٧ جدی


شورای علما خواهان صدور حکم اعدام برای روزنامه نگار زنداني پرويز کامبخش است

درخواست صدور حکم اعدام برای اين روزنامه نگار در شمال افغانستان تائيد نفوذ رشديابنده گروه های بنيادگرا بر حيات روشنفکری اين کشور است. متهم کردن به کفرگويي نسبت به دين اسلام به سختي مي تواند خواست مسئولان محلي برای ايجاد محدوديت بيشتر در عرصه آزادی مطبوعات را پنهان کند


گزارشگران بدون مرز نگران اعمال فشار روحانيون محافظه کار بر پرونده ی روزنامه نگار جوان افغاني سيد پرويز کامبخش است که از ٥ عقرب ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد. وی متهم به "برگرفتن مقاله ای کفر آميز" از سايت اينترنتي شده است.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند" درخواست صدور حکم اعدام برای اين روزنامه نگار در شمال افغانستان تائيد نفوذ رشديابنده گروه های بنيادگرا بر حيات روشنفکری اين کشور است. متهم کردن به کفرگويي نسبت به دين اسلام به سختي مي تواند خواست مسئولان محلي برای ايجاد محدوديت بيشتر در عرصه آزادی مطبوعات را پنهان کند"

سيد پرويز کامبخش همکار روزنامه محلي جهان نو در تاريخ ٥ عقرب ١٣٨٦ در بلخ بازداشت شده است. دادستان (سارنوالی) وی را متهم به " در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز کرده است" اين روزنامه نگار نوشته ای به نام "آیات زن ستیز در قرآن" را از روی سايت های اينترنتي برگرفته است. سيد يعقوب ابراهيمي برادر اين روزنامه نگار که خود نيز روزنامه نگار است، به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که " دستگيری برادرش غير قانوني است، مسائل مطبوعاتي پيش از ارجاع به دستگاه قضايي بايد اول از سوی کميسيون تخطئي مطبوعات بررسي شوند" از سوی ديگر شورای علمای بلخ پيش از دستگاه قضايي از سوی دادستان (سارنوالی) مورد مشورت قرار گرفته است. اين شورا نيز پيش از شنيدن سخنان روزنامه نگار وی را به اتهام واهي " توهين به اسلام" به اشد مجازات محکوم کرده است.

روزنامه نگاران ولايت بلخ در پي بي نتيجه ماندن مذاکرات با مسئولان دولتي برای آزادی اين روزنامه نگار اعتراض خود را علني کردند، و همزمان با ارسال نامه ای برای حامد کرزای خواهان دخالت وی برای آزادی اين روزنامه نگار شدند. دو روز بعد از تجمع اعتراضي روزنامه نگاران شورای علمای بلخ مجددا نسبت به آزادی اين روزنامه نگار به مسئولان هشدار داده است.

از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز عميقا نگران وضعيت غوث زلمي روزنامه نگار پرسابقه ی افغاني است. وی سمت سخنگوی دادستان عمومي (لوی سارنوالی) را نيز بر عهده داشت. غوث زلمي در پي اعتراض روحانيون محافظه کار به انتشار نسخه غير اسلامي قران و همچنين تحريف در برخي از آيات در ترجمه آن به زبان دری به اتهام " انتشار قران به زبان دری بدون متن عربى آن " از اواسط ماه عقرب در زندان بسر مي برد. در همان زمان شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان در بيانيه ای وی را " بدتر از سلمان رشدی " خوانده بودند.

در افغانستان روزنامه نگاران دائما با اعمال فشار و تهديد روحانيون بنيادگرايي که از هر بحثي در باره ی اسلام و موقعيت زنان در جامعه ممانعت به عمل مي آورند، مواجه اند. در اين باره مسئولان دولتي نيز هر بار برای حفظ آنچه که "مشخصه اسلامي افغانستان" مي نامند تصمياتي مغاير با آزادی بيان و مطبوعات اتخاذ مي کنند. گزارشگران بدون مرز جامعه جهاني را فرا مي خواند که از مقامات دولت افغانستان خواهان آزادی روزنامه نگار جوان افغاني پرويز کامبخش و ديگر روزنامه نگار زنداني غوث زلمي شوند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز