1 فوريه 2008 - ١١ دلو


به پرونده پرويز کامبخش بايد سريعا رسيدگي شود

گزارشگران بدون مرز از مقامات مسئول دولت افغانستان مي خواهد که همه ی توان خود را برای آزادی و رفع اتهام "کفر گويي" از پرويز کامبخش بکار گيرند. اين روزنامه نگار جوان از سوی دادگاهي در مزار شريف به اعدام محکوم شده است.


گزارشگران بدون مرز از مقامات مسئول دولت افغانستان مي خواهد که همه ی توان خود را برای آزادی و رفع اتهام "کفر گويي" از پرويز کامبخش بکار گيرند. اين روزنامه نگار جوان از سوی دادگاهي در مزار شريف به اعدام محکوم شده است. يعقوب ابراهيمي برادر اين روزنامه نگار که خود نيز روزنامه نگار است به گزارشگران بدون مرز اطلاع داده است که " هنوز نتوانسته است وکيلي برای دفاع از برادر خود پيدا کند وی همچنين معتقد است اين ماجرا از سوی مقامات محلي مزار شريف به راه افتاده است تا وی را برای انتشار مقالات انتقادی که در رابطه با نقض حقوق بشر و فساد در اين ايالت نوشته است تنبيه کنند . " پرويز کامبخش به دام افتاده و قرباني است، او متهم به پخش مقاله ای شده که مدت هاست بر روی سايت های اينترنت و در دسترس همگان قرار دارد. اين مقاله تحليلي از آيات قران در باره زنان است و توسط نويسنده ای ايراني نوشته شده است.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " تظاهرات در کابل نشانگر وجود حمايت از اين روزنامه نگار در کشور است، تصحيح موضع قبلي خود از سوی مشرانو جرگه (مجلس سنا) نيز خبر خوبي است. حال مقامات مسئول بايد در جهت انتقال پرونده اين روزنامه نگار به کابل اقدام کنند تا دادرسي در شرايط عادی صورت پذيرد. در حالي که پرويز کامبخش از سوی نيروهای مختلف تهديد به مرگ مي شود، امنيت وی و خانواده اش نيز بايد تامين شود. ما جهانيان را به حمايت از پرويز کامبخش فرا مي خوانيم"

گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از انتشار اطلاعيه مشرانو جرگه (مجلس سنا) در ١١ دلو مبني بر تصحيح موضع قبلي آن اعلام مي دارد. روز قبل اطلاعيه ای با امضای صغت الله مجددی انتشار يافت که از صدور حکم اعدام برای اين روزنامه نگار دفاع کرده بود. امین الدین مظفری منشي مشرانو جرگه اعلام کرده است : "تایید اعدام آقای کامبخش از سوی سنا، اشتباه فنی بوده است" در اين اطلاعيه بر " استقلال قوه قضاييه و حقوق متهم از جمله برخوداری از حق وکيل مدافع و استيناف تاکيد شده است." بسياری از صاحب نظران بر دخالت مشرانو جرگه در امر قضايي ايراد گرفته بودند از جمله در مورد اين پرونده که هنوز در جريان است و برای دادرسي تقاضای استيناف شده است.

١١ دلو بيش از دويست نفر در حمايت از پرويز کامبخش و محکوم کردن صدور حکم اعدام برای وی در کابل تظاهرات کردند. "حکم اعدام پرویز کامبخش، آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان است" يکي از شعارهای تظاهرات کنندگان بود. اين تظاهرات که در برابر دفتر سازمان ملل متحد به پايان رسيد به دعوت " حزب همبستگي افعانستان" انجام شد. از سوی ديگر اما يکي از سخنگويان طالبان خواهان " مجازات شديد" اين روزنامه نگار شده است.

بنا بر گفته برخي منابع مطلع دولت نزد دفتر دادستان ( سارنوالی ) ولايت بلخ از چگونگي بررسي اين پرونده ابراز نارضايتي کرده است. پيش از اين وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با صدور اعلاميه مطبوعاتي کرده بود که " دستگير شدن پرويز کامبخش در رابطه با فعاليت مطبوعاتي نبوده است و جرم وی رسانه ای نيست و ارتباطي با کار اين وزارت ندارد"

گزارشگران بدون مرز يادآور مي شود غوث زلمي روزنامه نگار قديمي و سخنگوی سابق دادستان عمومي (لوی سارنوالی) را نيز خطر اعدام تهديد ميکند. غوث زلمي در پي اعتراض روحانيون محافظه کار به انتشار نسخه غير اسلامي قران و همچنين تحريف در برخي از آيات در ترجمه آن به زبان دری به اتهام " انتشار قران به زبان دری بدون متن عربى آن " از اواسط ماه عقرب در زندان بسر مي برد.

برای لغو حکم اعدام و آزادی پرويز کامبخش امضا کنيد
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز