18 مارس 2008 - ٢٨ اسفند


موج سانسور رسانه ها در فردای انتخابات

گزارشگران بدون مرز موج جديد سانسور رسانه ها را در ايران محکوم مي کند. در فرادی اولين دور انتخابات هشتمين مجلس که در تاريخ ٢٤ اسفند ماه برگزار شد، پراونه انتشار ٩ نشريه لغو و ٣ سايت اطلاع رساني مسدود شده اند.


گزارشگران بدون مرز موج جديد سانسور رسانه ها را در ايران محکوم مي کند. در فرادی اولين دور انتخابات هشتمين مجلس که در تاريخ ٢٤ اسفند ماه برگزار شد، پراونه انتشار ٩ نشريه لغو و ٣ سايت اطلاع رساني مسدود شده اند.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " در ايران روزنامه نگاران به همان ميزان اطلاع رساني شان تحت مراقبت قرار مي گيرند. ما خواهان بازانتشار نشريات ممنوع شده و رفع انسداد از سايت های اطلاع رساني، که امکان اطلاع رساني مستقل را برای مردم فراهم مي آورند، هستيم . "

از روی ٢٤ اسفند دو سايت اطلاع رساني البرز نيوز و عصر ايران و سايت مذهبي شيعه نيوز مسدود شده اند. برای مسدود کردن دو سايت البرز و شيعه نيوز از سوی مقامات هيچ توضيحي داده نشده است. اما جعفر محمدی مدیر سایت عصر ایران اعلام کرده است که در پي درج مصاحبه ای از خرازی دبیرکل حزب‌ا... ایران تماس‌هایی از وزارت فرهنگ و ارشاد و کشور با مسئولان سايت گرفته شده و با آنکه خبر از روی سايت حذف شد، اما سايت بدون اطلاع قبلی و هیچ حکمی فیلتر شده است. چند روز پيش از انتخابات خبری مبني بر قطع اينترنت در روز انتخابات انتشار يافته بود. در اين روز برخي از سايت های اطلاع رساني اصلاح طلبان اعلام کردند، که سرعت اينترنت " که تنها وسيله ارتباطاتي آنها است" به شدت کاهش يافته است. مقامات مسئول با تکذيب اين امر علت کاهش سرعت را استفاده بيشتر از شبکه در اين روز اعلام کردند.

در روز ٢٥ اسفند هيات نظارت بر مطبوعات پرونده انتشار ٩ نشريه فرهنگي - هنری و سياسي - اجتماعي را لغو کرد. دلايل توقيف ماهنامه های : بازنگری،هفت، شوکا، هفته نامه های : تلاش، به سوی افتخار، ندای ايران و دو هفته نامه های : دنيای تصوير، صبح زندگی و هاوار از سوی هيات مذکور "استفاده ابزاری از عکس‌های هنرپيشگان فاسد خارجی"، "درج جزييات زندگی مبتذل هنرپيشگان فاسد"، "درج مطالب خرافی"،‌ "تبليغ خواص دارويی بدون اخذ مجوز از مراجع و سازمان‌های ذيربط"، "ترويج خرافه‌گرايی"، "درج مطالب خلاف عفت عمومی" و نيز "مطالب تحريک‌آميز قومی" اعلام شده است. هفته نامه هاوار نشريه دو زبانه کردی – فارسي بود که در کردستان انتشار مي يافت.

همچنين در روز انتخابات، از تصويربرداری بسياری از خبرنگاران تلويزيون از حوزه های رای گيری ممانعت به عمل آمد. در همين روز مقامات وزارت کشور به جز رسانه های دولتي و نزديک به دولت مانند ايرنا، فارس نيوز و صدا و سيما جمهوری اسلامي، از حضور ديگر خبرنگاران در ستاد های انتخابات ممانعت به عمل آوردند.

در تاريخ ٢٥ اسفند، حسين نوبختيان مدير مسئول سايت محافظه کار نوسازی در شعبه دوازده دادگاه عمومي حاضر با سپردن وثيقه پنجاه ميليون توماني آزاد شد. وی بنا بر دستور سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران در تاريخ ٥ اسفند ماه بازداشت و روانه زندان اوين شده بود. در ٢٤ بهمن ماه بنا بر دستور سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران، سايت محافظه کار نوسازی از شبکه اينترنت حذف شد. اين سايت معمولا اصلاح طلبان را هدف انتقادات خود قرار ميداد، اما اين بار مقاله ای ظنز آميز در باره اظهارات حجت السلام حسن خميني، نوه آيت اله خميني رهبر پيشين جمهوری اسلامي در انتقاد از دخالت نيروهای نظامي و حذف اصلاح طلبان در انتخابات منتشر کرده بود.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز