28 آوريل 2008 - ٩ ارديبهشت


يک روزنامه نگار دستگير، يک هفته نامه توقيف و يک روزنامه در خطر تعطيل شدن

مسعود رفيعي طالقاني به ليست ده روزنامه نگار زنداني در بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران اضافه شد. اقدامات غير قانوني هيات نظارت تحت نطارت وزارت ارشاد اسلامي در سرکوب مطبوعات ادامه دارد اين ارگان جانشين دستگاه قضايي شده است. متاسفانه سانسور، دستگيری خودسرانه و صدور آرای محکوميت ناعادلانه به امر روزمره رسانه ها در ايران تبديل شده است. مقامات مسئول ايران بايد به اين اقدامات خودسرانه و غير قانوني پايان دهند


گزارشگران بدون مرز دستگيری خودسرانه مسعود رفعيي طالقاني روزنامه نگار سرويس سياسي روزنامه فرهنگ آشتي که در تاريخ ٢٥ فروردين در بازداشت بسر مي برد، و توقيف هفته نامه پيغام بروجرد را محکوم مي کند. روزنامه همبستگي با تهديد هيات نظارت در خطر تعطيل شدن قرار گرفته است.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " مسعود رفيعي طالقاني به ليست ده روزنامه نگار زنداني در بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران اضافه شد. اقدامات غير قانوني هيات نظارت تحت نطارت وزارت ارشاد اسلامي در سرکوب مطبوعات ادامه دارد اين ارگان جانشين دستگاه قضايي شده است. متاسفانه سانسور، دستگيری خودسرانه و صدور آرای محکوميت ناعادلانه به امر روزمره رسانه ها در ايران تبديل شده است. مقامات مسئول ايران بايد به اين اقدامات خودسرانه و غير قانوني پايان دهند."

٢٥ فروردين ماموران امنيتي لباس شخصي به منزل مسعود رفعيي طالقاني مراجعه و پس از بارزسي منزل و ضبط وسايل کار و مدارک شخصي وی، اين روزنگار را به محلي نامعلوم منتقل کرده اند. دلايل بازداشت اين روزنامه نگار از سوی مقامات قضايي و امنيتي رسما اعلام نشده است.

٣١ فروردين ماه هفته نامه پيغام بروجرد با حکم دادسرای عمومي و انقلاب بروجرد و با شکايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توقيف شد. اين نشريه در آخرين شماره خود مطلبي را از پسر امام جمعه شهر بروجرد منتشر کرده بود که از سوی مسئولان " تحريك آميز و تفرقه افكنانه و همچنين اهانت به مردم " تلقي شده است. در آخر روزنامه همبستگي در خطر لغو امتياز قرار گرفته است. ٩ اردبيهشت ماه محمد پرويزي مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به خبرگزاری دولتي اعلام کرد با استناد به ماده ١٤ قانون مطبوعات، در صورت عدم معرفي مديرمسئول برای آن امکان جلوگيری از انتشار روزنامه دارد. در همين روز ناصر سراج نماينده دستگاه قضايي در هيات نطارت بر مطبوعات اعلام کرده بود اين نشريه توقيف شده است. اما چند ساعت بعد سخنان خود را تکذيب کرد.

از بهار سال ١٣٧٩ تا به امروز بيش از ١٥٠ نشريه در ايران توقيف و از انتشار باز مانده اند. ٢٢ نشريه از آغاز سال نو ميلادی (١١ دی ماه ١٣٨٦) در ايران توقيف شده اند.

ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز