13 اكتبر 2008 - ٢٢ مهر


گزارشگران بدون مرز دستگیری مجتبی لطفی را محکوم می‌کند

نه! آقای رییس جمهور بازهم می‌گوییم ایران آزادترین کشور جهان نیست. آخرین دلیل ما نیز دستگیری مجتبی لطفی است که متهم به انتشار سخنرانی علنی شده است. این اقدام ناعادلانه، طبعا با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری نشانگر خواست دولت برای ایجاد محدویت بیشتر در اطلاع رسانی برای وب‌نگاران و روزنامه‌نگاران است. برای مخالفان که انعکاس نظرات‌شان در روزنامه‌های رسمی ممنوع شده‌است سایت های و وبلاگ‌ها به اصلی‌ترین منبع اطلاع رسانی تبدیل شده‌اند.


گزارشگران بدون مرز دستگیری مجتبی لطفی روحانی وب‌نگار در تاریخ ١٧ مهر ماه را محکوم می کند. وی از سوی مقامات قضایی و امنیتی متهم به انتشار نظرات آیت اله منتظری در رسانه‌ها شده است. آیت اله منتظری اخیرا امواضع و گفته‌های رییس جمهور اسلامی ایران محمود احمدی نژاد در خارج از کشور، مبنی بر وجود آزادی و آزادی بیان در ایران را مورد انتقاد قرار داده بود.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند " نه! آقای رییس جمهور بازهم می‌گوییم ایران آزادترین کشور جهان نیست. آخرین دلیل ما نیز دستگیری مجتبی لطفی است که متهم به انتشار سخنرانی علنی شده است. این اقدام ناعادلانه، طبعا با نزدیک شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری نشانگر خواست دولت برای ایجاد محدویت بیشتر در اطلاع رسانی برای وب‌نگاران و روزنامه‌نگاران است. برای مخالفان که انعکاس نظرات‌شان در روزنامه‌های رسمی ممنوع شده‌است سایت های و وبلاگ‌ها به اصلی‌ترین منبع اطلاع رسانی تبدیل شده‌اند. "

در تاریخ ١٧ مهر ماه ماموران امنیتی با حکم دادگاه ویژه روحانیت به منزل مجتبی لطفی یی از مسئولان واحد اطلاع‌رسانی دفتر آیت اله منتظری مراجعه و پس از بازرسی منزل و ضبط دست نوشته‌ها و هارد دیسک کامپیوتر و وسائل شخصی، این روحانی جوان را با خود به محل نامعلومی بردند. اتهامات مجتبی لطفی از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است. ولی روزنامه‌ی نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی در شماره ٢٠ مهرماه خود به نقل از " منابع آگاه" نوشته است " ازجمله اتهامات وي ارتباط و همكاري با شبكه هاي ماهواره اي خارجي و ضدانقلاب چاپ تكثير انتشار و ارسال جزوات و شبنامه هاي داراي موارد توهين و افترا تحت عنوان افشاگري و در جهت نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عنوان شده است(...)اين برخورد قضايي به مسائل سياسي يا افراد خاص مربوط نمي باشد بلكه در راستاي اقدامات غيرقانوني افراد بوده است ."

یادآوری

مجتبی لطفی همکار روزنامه های توقيف شده ی خرداد و فتح، در اواخر ارديبهشت ماه ١٣٨٣ در شهر قم دستگير و زنداني شد. در٢٤ مرداد ماه در دادگاه ويژه روحانيت شهر قم، پشت درهای بسته و بدون حضور وکيل مدافع محاکمه و به سه سال و ده ماه زندان محکوم اما با پرداخت ٦٥٠ ميليون ريال وثيقه به دلیل حدت بیماری آزادی شد. وی از جمله برای انتشار مقال‌ای در سايت نقشينه در باره ی "رعايت حقوق بشر در امور مربوط به علما و روحانيون" بازداشت شده بود. سايت نقشينه(www.naqshineh.com ) به دليل انتشار مقالاتي در باره ی انتخابات مجلس هفتم در فروردين ماه ١٣٨٣ مسدود و مدير آن حامد متقي از سوی دستگاه قضايي تحت پيگرد قرار گرفت . مجتبی لطفی از جانبازان شیمیایی در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز