2 فوريه 2009 - ١٤بهمن


گزارشگران بدون مرز از دادخواهی استفان هاشمی علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کند

گزارشگران بدون مرز حمایت خود را از دادخواهی استفان هاشمی علیه جمهوری اسلامی ایران، اعلام می کند. فرزند زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی برای بازداشت، شکنجه و قتل مادر خود خواهان دریافت خسارت مادی و معنوی شده است. پس از دوسال کشمکش قضایی قرار بود بررسی این پرونده از تاریخ ٣ تا ٥ فوریه در دادگاه عالی ایالت کِبک در کاخ دادگستری شهر مونترال تشکیل شود که در آخرین ساعات مجددا تا ماه می ٢٠٠٩ به تعویق افتاد .


گزارشگران بدون مرز حمایت خود را از دادخواهی استفان هاشمی علیه جمهوری اسلامی ایران، اعلام می کند. فرزند زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی برای بازداشت، شکنجه و قتل مادر خود خواهان دریافت خسارت مادی و معنوی شده است. پس از دوسال کشمکش قضایی قرار بود بررسی این پرونده از تاریخ ٣ تا ٥ فوریه در دادگاه عالی ایالت کِبک در کاخ دادگستری شهر مونترال تشکیل شود که در آخرین ساعات مجددا تا ماه می ٢٠٠٩ به تعویق افتاد .

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " جمهوری اسلامی ایران نشان داده است خواهان مجازات جنایتکاران نیست. کانادا و اتحادیه اروپا باید فعالانه وکلای خانواده زهرا کاظمی را در دادخواست موجه خود حمایت کنند. در پرونده ای چنین پراهمیت جای هیچ تعلل نیست."

زهرا کاظمي خبرنگار ایرانی‌تبار کانادايي در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير ماه در بيمارستان نظامي بقية الله اعظم جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعی مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه بر خلاف خواست پسرش استفان هاشميان که در کانادا اقامت دائم دارد، در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در هشت مرداد طي مصاحبه ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمي ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. از همان فردای به خاکسپاري، استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمي خواهان نبش قبر و انتقال پيکر مادر خود به کانادا است.

وکلای خانواده زهرا کاظمي بارها نسبت به روند رسيدگي پرونده از سوی دستگاه قضايی انتقاد کرده‌اند. در برگزاری دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، از جمله سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته‌ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز