گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16228.html
  دادگاه علي فرحبخش پنجم اسفند برگزار مي‌‏شود
  
   ٢٥ بهمن -14 فوريه 2007

جلسه رسيدگي به اتهامات علي فرحبخش، روزنامه‌‏نگار زنداني صبح روز شنبه، پنجم اسفند ماه سال جاري در شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران برگزار مي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين روزنامه‌‏نگار كه هم‌‏اكنون در بازداشت موقت به سر مي‌‏برد، صبح روز ششم اسفند ماه به همراه وكيل مدافع خود در شعبه مزبور حاضر و به دفاع از اتهام خود داير بر «جاسوسي» مي‌‏پردازد.

پرونده فرحبخش پيش از اين در دادسراي انقلاب تهران مطرح بود كه بازپرس پس از رسيدگي، پرونده را با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه انقلاب تهران ارجاع كرد. اين روزنامه‌‏نگار بيش از 80 روز است كه در بازداشت موقت به سر مي‌‏برد.

به نقل از ایلنا