گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16344.html
  صدور حکم زندان برای دو روزنامه نگار کرد
  
   ٨ مهر -30 سپتامبر 2007

شعبه اول دادگاه حقوقی سنندج دو نویسنده سنندجی به نام های اجلال قوامی و جهانگیرهاشمی را به حبس محکوم کرد.

نامبردگان به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در هفته نامه توقیف شده پیام مردم به 100 روز حبس تعزیری محکوم شدند ، که این حکم با توجه به شرایط خاص منطقه ، به پانصد هزار ریال جریمه نقدی و دو سال حبس تعلیقی تخفیف پیدا کرد.

گفتنی است اجلال قوامی روزنامه نگار سنندجی ، چندی پیش نیز در پرونده ای دیگر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج ، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام ، به سه سال حبس تعزیری محکوم شد ، که هم اکنون در زندان مرکزی سنندج دوران محکومیت خود را سپری می نماید.

به نقل از موکریان نیوز