گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16347.html
  وكيل مدافع سلوكي: پيگير رفع ممنوعيت خروج موكلم هستم
  
  ۱۵ مهر -7 اكتبر 2007

وكيل مدافع مهرنوش سلوكي از برگزاري دادگاه موكلش در 26 آبان ماه در شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب خبر داد.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: علاوه بر صدور قرار وثيقه‌ي 100 ميليون توماني، موكلم ممنوع‌الخروج نيز شده است.

وكيل سلوكي افزود: پيگير رفع ممنوعيت خروج موكلم هستم تا مرجع ذيربط نسبت به آن اقدام كند.

به نقل از ايسنا