گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article16410.html
  شلاق براي محمد جواد روح
  
  ۲۹ آذر -20 دسامبر 2007

‏محمد جواد روح روزنامه‌نگار و عضو كميته اطلاع‌رساني جبهه مشاركت، از‏‎ ‎از سوي شعبه ١٠٠٥ دادگاه ‏عمومي تهران به ٣٥ ضربه شلاق و پرداخت يک ميليون‎ ‎ريال جريمه محکوم شد‎.‎

عبدالفتاح سلطاني با اعلام‏‎ ‎اين خبر گفت: "اتهام روح در اين پرونده، توهين و نشر اكاذيب است که به دليل‎ ‎مقاله‌اي ‏که در سال ٨٢ در روزنامه «ياس نو» در مورد صدور حكم عليه نويسنده‎ ‎يک کتاب و مسؤولان وقت وزارت ‏ارشاد نوشته شده، از سوي قاضي صادركننده آن‏‎ ‎احكام به وي نسبت داده شده است‏‎.‎‏"‏

وي افزود: "روح در اين مقاله ديدگاه يک جناح سياسي را كه به زعم وي از‏‎ ‎سياست كنترل فرهنگي و مميزي و ‏سانسور حمايت مي‌كند، مورد نقد قرار داده‎ ‎اما در آن نامي از کسي نبرده است. اما متاسفانه قاضي صادركننده حكم ‏درباره‎ ‎آن كتاب كه در آن زمان رياست شعبه ١٤١٠ دادگاه كاركنان دولت را برعهده‏‎ ‎داشت، مدعي شده که به وي ‏توهين شده و اين نوشته توهين به وي و مقامات است‏‎.‎‏"‏

وکيل مدافع روح با بيان اينکه "حکم موکلش در مرحله تجديد نظر است"‏‎ ‎گفت: "عمل موکلم در اصل مجرمانه ‏نبوده است اما اگر مجرمانه هم بود، بايد در‎ ‎دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه مورد بررسي قرار ‏مي‌گرفت."‏

به نقل از نوروز