گزارش‌گران بدون مرز
http://rsf-persan.org/article17045.html
 -   
  سال نو مبارک
  
  اول فرودین – حمل -20 مارس 2011

گزارش‌گران بدون مرز فرا رسیدن نوروز ١٣٩٠ را با امید به سالی پر از سلامت و سعادت و موفقیت به همه‌ی همکاران و همیاران و مدافعان آزادی بیان در سراسر جهان تبریک می‌گوید.

گزارش‌گران بدون مرز

فرا رسیدن نوروز ١٣٩٠ را با امید به سالی پر از سلامت و سعادت و موفقیت به همه‌ی همکاران و همیاران و مدافعان آزادی بیان در سراسر جهان تبریک می‌گوید.

در طلیعه آغاز سال نو از یاد همکاران در بند نمی‌کاهیم و خود را در کنار خانواده‌های آنان می‌دانیم.

سالی پر از آزادی برای بیان و قلم و اندیشه برای همگان آرزومندیم

نوروز ١٣٩٠